Condiciones de compra

HANDYCAT posa a la teva disposició un servei de compra online que et permetrà comprar des del teu ordinador.

A continuació et convidem a revisar les condicions generals que regulen la compra de productes HANDYCAT a través d'aquesta Pàgina Web. Sobre aquesta qüestió, l'ús d'aquesta Pàgina Web constitueix el teu acord amb aquestes condicions generals. Si més no, si tens cap dubte sobre les mateixes, et preguem contactar amb el nostre servei d'Atenció al Client.

Les següents condicions regulen la venda dels productes presentats en aquesta web per la societat: HANDYCAT IDP S.L. C/ Artesans, 11-C. Pol. Industrial. 43800 Valls. Tarragona (Espanya), inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, Volum 1277, Foli 87, Full T14420, inscripció 1a i amb CIF B43490044

Propietat del contingut del website

Totes les il·lustracions, dissenys, icones, gràfics, fotografies, imatges i qualsevol altre element que formi part de la web són propietat exclusiva de HANDYCAT o es compta amb autorització expressa sobre ells.

Els elements d'aquesta web estan dissenyats amb el propòsit d'oferir la venda dels productes identificats amb la marca HANDYCAT o d'altres marques distribuïdes per HANDYCAT SL. La còpia o utilització dels esmentats elements no comporta la transferència de cap dret sobre els mateixos. En aquest sentit, queda expressament prohibida la reproducció, publicació, transmissió, modificació o la distribució per qualsevol mitjà dels elements configuratius (software inclòs) d'aquesta pàgina web.

Contacte

Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pots enviar-nos els teus comentaris per e-mail o per correu a:

HANDYCAT IDP S.L. Dept. d'Atenció al Client C/ Artesans, 11-C. Pol. Industrial 43800 Valls, Tarragona

El número de telèfon per al territori espanyol és: 977 609 003. L'horari és de dilluns a dijous feiners de 9h a 14h i de 15h a 17h, divendres feiners de 9h a 13h.

Cobertura de l'oferta

Els productes oferts es distribueixen als estats membres de la Unió Europea (incloent-hi les Illes Canàries, Ceuta i Melilla) així com a Mèxic, Andorra, Panamà, Costa Rica, Nicaragua, Hondures, Guatemala, Belize i Xile.

Les persones físiques residents fora d'aquests països podran igualment beneficiar-se del servei de compra online d'aquesta pàgina web efectuant-se la tramesa des del nostre punt de distribució més accessible a l'adreça d'enviament de la comanda. Les persones jurídiques o professionals dotats de NIF intracomunitari que desitgin comprar algun dels productes presentats en aquesta pàgina web, hauran de posar-se en contacte amb el Servei al Client qui atorgarà altres opcions per realitzar la compra desitjada.

Garanties de compra

Els articles oferts en aquesta pàgina web són una selecció de productes de HANDYCAT.

Cada producte incorpora les següents dades:

   Nom de l'article
   Imatge/s de l'article
   Descripció de l'article
   Opcions* disponibles
   Preu (en euro)
  • HANDYCAT ha fet un esforç per mostrar, en els articles amb opció de colors, la forma més propera possible a la realitat. Tot i així, el color dels articles que apareixen a la pantalla pot estar afecta per variacions depenent de la qualitat del monitor del seu ordinador. En aquest sentit HANDYCAT no pot garantir que els colors que apareixen en el seu monitor s'ajustin fidelment a la realitat.

Les ofertes especials, promocions o descomptes seran vàlids fins a la data indicada o fins a la fi de les existències.

Procediment de compra

Els articles que es vulguin adquirir hauran de ser seleccionats i afegits a la cistella de la compra amb un clic de ratolí sobre la icona corresponent.

La cistella de la compra contindrà la referència de l'article seleccionat, el seu nom i el preu en euro (sense incloure impostos).

El formulari de comanda sol·licitarà les dades personals o de l'entitat que realitza la compra, incorporant-los a la nostra base de dades amb l'objectiu de poder processar la comanda i facilitar la realització de noves compres a HANDYCAT. D'igual manera, el client podrà accedir a les seves dades. Recorda que les dades personals han d'indicar-se amb la màxima exactitud per evitar confusions o incidències en la tramesa de la compra. A més, en cas que així ho sol·liciti, rebrà per correu informació i publicacions relatives a HANDYCAT.

Un cop emplenada l'ordre de compra, abans de la tramesa de la comanda, es presentarà un resum identificant el/s article/s adquirit/s, el preu total (transport i impostos inclosos) i les dades de tramesa. La comanda haurà de ser confirmada mitjançant un clic al botó "Acceptar Compra".

Les compres es pagaran amb targeta de crèdit o dèbit (Visa, Visa Electron, MasterCard o Maestro) o mitjançant transferència bancaria. Qualsevol altra forma de pagament només podrà ser tractada fora de l'operativa de la botiga online. En els pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es farà online, això és, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent, un cop comprovat que les dades comunicades són correctes.

Confirmada la transacció, es comunicarà a través de la mateixa pàgina web el número de comanda per a fer-ne el seguiment.

Tanmateix, s'enviarà un missatge de correu electrònic, amb una descripció de la comanda i les dades personals que s'hagin comunicat. La no recepció d'aquest missatge pot estar causat per algun problema transitori de comunicacions a la xarxa o a algun error d'escriptura a l'adreça de correu electrònic comunicada. En ambdós casos, és aconsellable que es contacti amb Atenció al Client

Si, en el moment de l'emissió de la comanda, el nostre magatzem detecta que no hi ha existències d'algun dels productes inclosos en la mateixa, es comunicarà al client la disponibilitat futura i, en cas de ser superior a 30 dies, el client tindrà dret al desistiment i a recuperar íntegrament l'import satisfet pel producte que falta.

Moneda i impostos

Els preus en aquesta pàgina web es mostren en euro. Els impostos, si s'escau, s'afegiran en finalitzar la comanda.

D'acord amb la legislació vigent, HANDYCAT IDP SL està obligada a carregar l'IVA a totes aquelles comandes amb l'adreça de lliurament en països membres de la Unió Europea. L'IVA aplicable és el tipus legalment corresponent a l'Estat Espanyol. Les persones físiques i/o jurídiques inscrites com operadors intracomunitaris exclosos de l'aplicació de l'IVA no poden utilitzar la botiga online i han de fer-nos arribar les seves comandes per correu electrònic.

A les comandes amb destinació fora de la UE, no s'aplicarà l'IVA comunitari atès que estan exempts del mateix, però cal tenir present que l'administració duanera del país de destinació pot aplicar els impostos i/o aranzels corresponents a la legislació duanera corresponent.

Un cop emplenada l'ordre de compra, i abans de fer el pagament de la comanda, es presentarà un resum final identificant el/s article/s adquirit/s i l'import total.

HANDYCAT IDP S.L. dona l'opció als seus usuaris de triar el país de destinació a l'inici de la seva comanda. Si posteriorment es canvia l'adreça de lliurament i es modifica el país de destinació, els preus mostrats en el resum final de la comanda podrien presentar variacions i contenir errors que retardaran el procés d'enviament.

Forma de pagament i seguretat

HANDYCAT IDP SL únicament acceptarà pagaments realitzats amb de targeta de crèdit o dèbit (Visa, Visa Electron, MasterCard o Maestro) o mitjançant transferència.

En els casos dels pagaments per transferència, el número de compte des d'on es fa el pagament haurà de ser un compte corrent en un banc del país de facturació de la comanda. Totes les despeses derivades de realitzar el pagament per transferència seran a càrrec del client. Per als pagaments mitjançant transferència es facilitarà als clients el número de compte a on hauran de fer l'ingrés. Com a referencia, el client haurà d'esmentar el seu número de comanda i el seu nom complet. El client tindrà un termini de 3 dies feiners comptats des de la data que va fer la seva comanda per a fer el pagament. La comanda no es considerarà acceptada fins que es constati de forma efectiva que s'ha rebut l'ingres. Si passat el termini esmentat HANDYCAT IDP SL no ha rebut l'import corresponent, la comanda serà cancel·lada.

Per als pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es farà online, això és, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent, un cop s'hagi comprovat que les dades comunicades són correctes. Amb l'objectiu de donar la màxima seguretat al sistema de pagament, HANDYCAT IDP SL utilitza sistemes de pagament segur d'entitats financeres de primera línia en comerç electrònic. En aquest sentit, les dades confidencials del pagament són transmeses directament i de forma encriptada (SSL) a l'entitat financera corresponent. Per al pagament amb targetes Visa i MasterCard, HANDYCAT IDP SL només accepta transaccions CES (Comerç Electrònic Segur) amb el protocol internacional 3D Secure que es reconeix pels distintius Verified by Visa i MasterCard SecureCode. El Comerç Electrònic Segur és una iniciativa que té per principi bàsic garantir la seguretat en les transaccions per Internet. En realitzar el pagament a través de la passarel·la de pagament segur, el sistema verificarà automàticament que la targeta de crèdit estigui activada per a Comerç Electrònic Segur. A continuació connectarà amb el banc emissor de la targeta, el qual sol·licitarà que autoritzi l'operació mitjançant un codi personal d'autenticació. L'operació només es consumarà si el banc emissor de la targeta de crèdit confirma el codi d'autenticació. En cas contrari, la transacció es rebutjarà.

Com a mesura complementaria al sistema de "pagament Segur" i amb l'objectiu de col·laborar en la prevenció del frau a través d'Internet, HANDYCAT IDP SL es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client i adoptar les mesures que estimi oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) a fi que la mercaderia adquirida sigui lliurada conforme a les dades que figuren en la comanda.

Transport

El transport dels articles comprats a HANDYCAT es farà a través d'una empresa internacional de missatgeria.

Per evitar incidències en el lliurament (adreces errònies, impossibilitat de trobar a algú en el lloc acordat, etc.), és indispensable emplenar correctament el corresponent formulari, essent aconsellable emplenar la casella relativa al telèfon de contacte.

Els enviaments a Espanya peninsular es realitzaran, la major part de vegades, lliures de ports. Només es carregarà una petita quantitat a aquelles comandes d'import igual o inferior a 300 EUR nets (sense impostos) i, puntualment, a uns pocs productes de gran volum.

A la resta de comandes el preu del transport es carregarà en destinació per l'agència de missatgeria. Aquesta agència podrà ser elegida lliurement pel client o si es prefereix que HANDYCAT IDP SL se'n ocupi, s'elaborarà un pressupost per aquest concepte que es facilitarà al client en un termini no superior a 1 dia feiner i, cas de ser aprovat, se sotmetrà al procés de pagament elegit pel client. Realitzat el pagament, la mercaderia es posarà a disposició de l'agencia de transport per poder-la enviar immediatament.

Les despeses de tramesa poden ser modificades en qualsevol moment sense avís previ. En qualsevol cas, seran vàlides les despeses de tramesa que apareguin en el moment de realitzar la comanda.

Regals HANDYCAT

HANDYCAT permet realitzar regals als seus amics des del seu propi ordinador. El sistema de compra és idèntic. L'únic requisit és que la persona destinatària tingui un domicili dins dels països on distribueix HANDYCAT.

HANDYCAT permet tanmateix escriure un missatge personalitzat de felicitació al destinatari que apareixerà en el document que acompanya la mercaderia.

Finalment, HANDYCAT informa que en la documentació adjunta no constarà el preu de l'article regalat en els enviaments amb destinació dins de la UE. A la resta de trameses, degut a requisits duaners, el preu de l'article es mostrarà en la documentació adjunta.

El beneficiari gaudirà igualment de totes les opcions de canvi i/o devolució a disposició dels nostres clients.

Canvis i/o devolucions per a la Unió Europea

Si un cop rebuda la compra el client no en queda satisfet, HANDYCAT IDP S.L. permet el seu canvi o devolució en un termini de quinze (15) dies, a comptar des de la data de la seva recepció sempre i quan el producte i el seu embalatge no hagin estat usats o danyats. Així, HANDYCAT IDP SL no podrà acceptar canvis ni devolucions de productes danyats o utilitzats o sense el seu embalatge original, sempre i quan no es tracti d'una tara. Per canviar un article per un altre, caldrà tramitar la seva devolució per ser reemborsat i realitzar una nova compra.

Descarregui aquest FORMULARI DE DEVOLUCIÓ, que necessàriament haurà d'adjuntar-se completament emplenat amb la mercaderia.

El canvi o la devolució podrà realitzar-se per correu postal (aconsellem realitzar l'enviament per correu certificat o amb acusament de recepció) a:

HANDYCAT IDP SL. C/ Artesans, 11-C Polígon Industrial 43800 Valls (Tarragona)

Tota devolució haurà de fer-se en el seu embalatge original i amb el formulari de devolució degudament emplenat.

Un cop rebut/s el/s producte/s, HANDYCAT IDP SL verificarà que estiguin en bon estat i procedirà a enviar el producte requerit si s'hagués sol·licitat devolució per a canvi o sol·licitarà a l'entitat de crèdit corresponent que retrocedeixi el càrrec a la targeta de crèdit utilitzada si ha estat sol·licitada la devolució per a reemborsament. Les despeses de tramesa dels productes, que es vulguin canviar o retornar, per correu o courier seran per compte del client i en cap cas HANDYCAT IDP SL acceptarà devolucions enviades a ports deguts.

En el cas que HANDYCAT hagi enviat per error un article diferent del sol·licitat o que la qualitat de l'article enviat no sigui l'adequada, HANDYCAT IDP SL, un cop comprovat l'error o el defecte, abonarà la part proporcional de les despeses d'enviament (anada i tornada) corresponents a l'article defectuós prèvia sol·licitud al client del comprovant de les despeses de l'enviament de devolució.

   Comandes pagades mitjançant transferència

Per processar correctament el canvi o la devolució dels articles desitjats, el client haurà d'imprimir el FORMULARI DE DEVOLUCIÓ. Un cop imprès el formulari, el client haurà d'emplenar-lo i adjuntar-lo a la seva devolució. Tanmateix, el client indicarà a HANDYCAT un número de compte per a que se li pugui abonar la quantitat corresponent en cas de devolució dels articles adquirits. El número de compte facilitat haurà de pertànyer a un banc del país de facturació de la comanda.

Canvis i/o devolucions fora de la Unió Europea

Si un cop rebuda la compra no en queda satisfet, HANDYCAT IDP SL permet el seu canvi o devolució en un termini de quinze (15) dies, a comptar des de la data de la seva recepció sempre i quan el producte i el seu embalatge no hagin estat usats o danyats. Així, HANDYCAT IDP SL no podrà acceptar canvis ni devolucions de productes danyats o usats o sense el seu embalatge original, sempre i quan no es tracti d'una tara.

Per canviar un article per un altre, caldrà tramitar la seva devolució per ser reemborsat i realitzar una nova compra.

Per a les comandes amb destinació fora de la Unió Europea tota devolució i/o canvi s'haurà de realitzar per correu a:

HANDYCAT IDP SL. C/ Artesans, 11-C Polígon Industrial 43800 Valls (Tarragona)

Les despeses de tramesa dels productes, que es vulguin canviar o retornar, per correu o courier seran per compte del client i en cap cas HANDYCAT IDP SL acceptarà devolucions enviades a ports deguts.

En el cas de devolucions realitzades per correu, aconsellem realitzar l'enviament per correu certificat o amb acusament de recepció.

Per processar correctament el canvi o la devolució dels articles desitjats, el client haurà d'imprimir el FORMULARI DE DEVOLUCIÓ. Un cop imprès el formulari, el client haurà d'emplenar-lo i adjuntar-lo a la seva devolució. Tanmateix, se li facilitarà un codi de devolució que haurà d'indicar com a referencia a l'exterior de l'enviament.

Un cop rebut/s el/s producte/s, HANDYCAT IDP SL verificarà que estiguin en bon estat i procedirà a enviar el producte requerit si s'hagués sol·licitat devolució per a canvi o sol·licitarà a l'entitat de crèdit corresponent que retrocedeixi el càrrec a la targeta de crèdit utilitzada si ha estat sol·licitada la devolució per a reemborsament. En el cas que HANDYCAT hagi enviat per error un article diferent al sol·licitat o que la qualitat de l'article enviat no sigui l'adequada, HANDYCAT IDP SL, un cop comprovat l'error o el defecte, abonarà la part proporcional de les despeses d'enviament (anada i tornada) corresponents a l'article defectuós prèvia sol·licitud al client del comprovant de les despeses de l'enviament de devolució.

Registre

Per comprar a www.handycat.com és necessari enregistrar-se per informar de les dades identificadores de la persona física o jurídica que realitza la compra. Les dades facilitades es guardaran a la base de dades de HANDYCAT IDP SL per processar la comanda i per realitzar amb més facilitat i agilitat les seves properes compres.

En enregistrar-se, tot usuari pot sol·licitar que el sistema el reconegui de forma automàtica. Això permetrà a l'usuari agilitzar el procés de compra i obtenir un accés més directe a les seves dades, atès que no serà necessària la identificació prèvia per accedir a les mateixes. El reconeixement automàtic es realitza per mitjà de cookies. Si l'usuari ha sol·licitat que el sistema el reconegui automàticament, HANDYCAT només sol·licitarà a l'usuari que s'identifiqui si es connecta a handycat.com des d'un ordinador diferent a l'habitual o si ha esborrat els seus arxius temporals d'Internet (memòria volàtil i/o cookies).

A més, els usuaris que així ho sol·licitin rebran per correu electrònic i/o postal informació i publicacions de HANDYCAT.

Seguretat i confidencialitat de dades

Tota la informació facilitada pels Clients de handycat.com serà utilitzada únicament per processar les ordres de compra, per facilitar la navegació i la compra dels articles HANDYCAT així com per informar a través de correu i/o e-mail de nous productes, ofertes especials i novetats diverses relacionades amb aquesta pàgina web i HANDYCAT en general.

HANDYCAT IDP S.L. garanteix que les dades facilitades pels clients no seran compartides amb terceres persones o empreses. Les dades facilitades seran recollides en el servidor de HANDYCAT IDP SL mitjançant protocol SSL i la seva transmissió es farà de forma encriptada garantint la confidencialitat de les mateixes. El servidor reconeix automàticament: l'adreça IP, data i hora d'entrada i sortida de la pàgina web, així com els arxius que han estat descarregats.

Les dades personals rebudes seran tractades d'acord a la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa concordant vigent a l'Estat Espanyol. Els usuaris d'aquesta pàgina web podran en tot moment accedir, rectificar i cancel·lar les dades incloses en el formulari de registre, per escrit, mitjançant e-mail o per correu a l'adreça:

HANDYCAT IDP SL. C/ Artesans, 11-C Polígon Industrial 43800 Valls (Tarragona)

Horaris

A handycat.com es poden realitzar compres durant les 24 Hores del dia, 7 dies a la setmana, tot l'any.

Ubicació del servidor de HANDYCAT. Llei i jurisdicció competent

El servidor d'aquesta pàgina web es troba a l'Estat Espanyol. Les presents condicions de compra estan sotmeses a la legislació espanyola per la qual cosa les operacions de venda s'entendran realitzades en el domicili de HANDYCAT IDP SL. En cas de litigi entre les parts del present contracte, la jurisdicció competent serà la que correspongui als Jutjats i Tribunals de Tarragona.

Dret de desistiment

Segons les Normatives Reguladores de Vendes a Distancia, els clients de la Unió Europea disposen de 7 dies feiners(a comptar des de la data de recepció) per exercir el dret de desistiment sobre la seva comanda a HANDYCAT.

En tal cas, HANDYCAT reemborsarà la totalitat de la comanda, però haurà de retornar-se la comanda completa dins dels 7 dies feiners des de la data de la seva recepció per correu, a compte del client, a la seu de HANDYCAT IDP SL:

HANDYCAT IDP SL. C/ Artesans, 11-C Polígon Industrial 43800 Valls (Tarragona)

Tots els articles hauran de mantenir les condicions originals i seran inspeccionats en el moment de la seva recepció.